Bejnar - projekty i realizacja inwestycji
P r o f i l

Główny profil działalności firmy stanowią specjalistyczne roboty budowlane (projektowe i wykonawcze) polegające na renowacji budynków istniejących, także wpisanych do Rejestru Zabytków, w zakresie konsolidacji spękanych konstrukcji, osuszania murów oraz rewitalizacji i renowacji obiektów. Posiadamy autoryzację do wykonywania robót z zastosowaniem technologii naprawy, wzmacniania i stabilizacji konstrukcji budowlanych Brutt Technologies. Wykonujemy także prace projektowe i budowlane w zakresie budynków mieszkalnych, biurowych, handlowo-usługowych, przemysłowych, magazynowych, obiektów rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, opieki medycznej, kultu religijnego…

O f e r t a

Oferujemy przygotowanie pełnobranżowych opracowań projektowych na wykonanie robót wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji. Posiadamy szeroką praktykę w pracach projektowych i wykonawczych, także przy obiektach objętych indywidualną ochroną konserwatorską.

K a d r a

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą inżynierską posiadającą niezbędne uprawnienia. Posiadamy własną kadrę pracowniczą oraz współpracujemy ze stałymi zespołami doświadczonych i uprawnionych projektantów w zakresie opracowań specjalistycznych (ekspertyzy, konstrukcje budowlane, instalacje sanitarne, klimatyzacja, wentylacja, instalacje elektryczne i teletechniczne, technologia produkcji, drogi).

Bejnar.pl
Bejnar.pl